( Ngày 6 và 7/9 + Tuần 3 ngày 18 đến ngày  22/9)  

( Tuần 2 từ ngày 10 đến ngày 14/9 + Tuần 4 từ ngày 24 đến ngày 28/9)

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA TRẺ

( Ngày 6 và 7/9 + Tuần 3 ngày 18 đến ngày 22/9)

 

 

MẪU GIÁO

 

 

THỨ

 

NHÀ TRẺ

 

Bữa chính

 

Bữa phụ

 

 

Bữa chính 1

 

Bữa phụ

 

 

Bữa chính 2

 

- Cơm tẻ

- Thịt xào trứng

- Canh: Rau xanh

 

 

Sữa bột

 

 

Thứ 2

 

- Cơm tẻ

- Thịt xào trứng

- Canh: Rau xanh

 

 

Sữa bột

 

Cháo thịt băm

 

- Cơm tẻ

-Thịt Bò xào củ quả

- Canh :Củ quả hầm xương

 

Bánh bao

 

 

Thứ 3

 

- Cơm tẻ

-Thịt Bò xào củ quả

- Canh :Củ quả hầm xương

 

Bánh bao

 

Mỳ trắng

nấu thịt

 

- Cơm tẻ

- Cá +Lạc

- Canh chua

 

 

Cháo thịt băm

 

 

 

 

Thứ 4

 

- Cơm tẻ

- Cá +Lạc

- Canh chua

 

Chuối chín

 

 

Cháo thịt băm

 

- Cơm tẻ

- Thịt Gà xào củ quả

- Canh: Củ quả hầm xương

 

Mỳ trắng

nấu thịt

 

 

Thứ 3

 

- Cơm tẻ

- Thịt Gà xào củ quả

- Canh: Củ quả hầm xương

 

 

Sữa bột

 

Mỳ trắng

nấu thịt

 

- Cơm tẻ

- Thịt kho tàu

- Canh: Rau xanh.

 

 

Sữa bột

 

 

Thứ 6

 

- Cơm tẻ

- Thịt kho tàu

- Canh: Rau xanh.

 

 

Bánh ngọt

 

 

Cháo thịt băm

 

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA TRẺ

( Tuần 2 từ ngày 10 đến ngày 14/9 + Tuần 4 từ ngày 24 đến ngày 28/9)

 

 

MẪU GIÁO

 

 

THỨ

 

NHÀ TRẺ

 

Bữa chính

 

Bữa phụ

 

 

Bữa chính 1

 

Bữa phụ

 

 

Bữa chính 2

 

- Cơm tẻ

- Thịt rim đậu

- Canh: Rau xanh

 

 

Sữa bột

 

 

Thứ 2

 

- Cơm tẻ

- Thịt rim đậu

- Canh: Rau xanh

 

 

Sữa bột

 

Mỳ trắng

nấu thịt

 

- Cơm tẻ

-Thịt Bò xào củ quả

- Canh :Củ quả hầm xương

 

Cháo thịt băm

 

 

Thứ 3

 

- Cơm tẻ

-Thịt Bò xào củ quả

- Canh :Củ quả hầm xương

 

Bánh ngọt

 

Cháo thịt băm

 

- Cơm tẻ

- Cá +Lạc

- Canh chua

 

 

Bánh bao

 

 

Thứ 4

 

- Cơm tẻ

- Cá +Lạc

- Canh chua

 

Bánh bao

 

Mỳ trắng

nấu thịt

 

- Cơm tẻ

- Thịt Ngan xào củ quả

- Canh: Củ quả hầm xương

 

Mỳ trắng

nấu thịt

 

 

Thứ 5

 

- Cơm tẻ

- Thịt Ngan xào củ quả

- Canh: Củ quả hầm xương

 

Chuối chín

 

 

Cháo thịt băm

 

- Cơm tẻ

- Thịt kho tàu

- Canh: Rau xanh.

 

 

Sữa bột

 

 

Thứ 6

 

- Cơm tẻ

- Thịt kho tàu

- Canh: Rau xanh.

 

 

Sữa bột

 

Mỳ trắng

nấu thịt